Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French German Greek Haitian Creole Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian Vietnamese

 Dle Zákona České národní rady o požární ochraně 133/1985 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 246/2001 Sb. je provozovatel povinnen vybavit své provozy hasicími přístroji a tyto udržovat v provozuschopném stavu.

 

Množství, druhy a způsob vybavení hasicími přístroji vyplývá z  požárně bezpečnostního řešení stavby, které vypracovává oprávněná osoba.

 

Požární třídy

Při výběru vhodného hasicího přístroje se vychází zejména z druhu hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme následující třídy požáru:

Požární třída A:

Hořlavé látky v tuhém skupenství, žhnoucí a hořící plamenem, např. uhlí, dřevo, papír, seno, sláma, textilie a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodnípěnové a práškové.

Požární třída B:

Hořlavé látky v kapalném skupenství hořící plamenem. Příklady takových hořlavin jsou ropa ropné produkt, dehet, organická rozpouštědla, barvy, laky, tuky, pryskyřice, sirouhlík a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnovépráškovésněhové (CO2) a hasicí přístroje s čistým hasivem Fe36.

Požární třída C:

Hořlavé látky v plynném skupenství hořící plamenem. Jsou to například acetylen, vodík, methan, propan-butan, oxid uhelnatý, zemní plyn, koksárenský plyn, vysokopecní plyn a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškovésněhové (CO2) a hasicí přístroje s čistým hasivem Fe36.

Požární třída D:

Hořlavé kovy a jejich slitiny, například hořčík, hliník, sodík, draslík, oxidy uranu a thoria, slitina elektron a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové pro třídu požáru D.

Hasicí přístroje práškové

Tyto hasicí přístroje jsou určeny k využití  např. v průmyslu, obchodě, skladech, obchodních domech, školách, hotelích,  nemocnicích, automobilech,  kancelářích, chatách či domácnostech, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou. Práškové hasící přístroje je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

Práškové hasicí  přístroje pro třídu požáru A,B,C

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 1KGup-editor 1307548826530

Technické označení:

PG 1 PMK

Požární třída:

ABC

Hasicí schopnost:

8A, 34B, C

Množství hasiva:

1 kg

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

285/120

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 1KGup-editor 1307549621209

Technické označení:

1Pa ReAl ST/EN3

Požární třída:

ABC

Hasicí schopnost:

5A, 21B, C

Množství hasiva:

1 kg

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

319/81

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 2KGup-editor 1307549628128

Technické označení:

PG 2 PMK

Požární třída:

ABC

Hasicí schopnost:

13A, 89B, C

Množství hasiva:

2 kg

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

355/130

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 2KGup-editor 1307549648392

Technické označení:

2Pa ReAl ST/EN3

Požární třída:

ABC

Hasicí schopnost:

8A, 34 B, C

Množství hasiva:

2 kg

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

406/105/130

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6KGup-editor 1307549656872

Technické označení:

PG 6 Euro

Požární třída:

ABC

Hasicí schopnost:

34A, 183B, C

Množství hasiva:

6 kg

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

485/250

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6KGup-editor 1307549663579

Technické označení:

6Pa ReAl ST/EN3

Požární třída:

ABC

Hasicí schopnost:

21A/113B/C

Množství hasiva:

6 kg

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

512/159/197

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 50KGup-editor 1307549670363

Technické označení:

P50M/ ETS

Požární třída:

ABC

Hasicí schopnost:

 

Množství hasiva:

50 kg

Teplotní rozsah použití:

-30°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

 

Práškové hasicí přístroje pro třídu požáru D

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 12KGup-editor 1307549680963

Technické označení:

PM 12 A

Požární třída:

D

Hasicí schopnost:

D

Množství hasiva:

12 kg

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

tlaková patrona – oxid uhličitý

Rozměry V/Š/H (mm):

 

Hasicí přístroje vodní

Tyto hasicí přístroje jsou určeny k využití např. v papírenském a dřevařském průmyslu, obchodě, skladech. Vhodné zejména k hašení látek v tuhém skupenství (papír, dřevo, textil..). Vodní hasící přístroje nesmí být použity k hašení zařízení pod napětím.

HASICÍ PŘÍSTROJ VODNÍ 6/9 Lup-editor 1307549688201

Technické označení:

W 6/9 PMDSe-1

Požární třída:

A

Hasicí schopnost:

8/13A

Množství hasiva:

6l/9 l

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

525/250

HASICÍ PŘÍSTROJ VODNÍ 9 Lup-editor 1307549695261

Technické označení:

9Vb ReAl ST/EN3

Požární třída:

A

Hasicí schopnost:

13A

Množství hasiva:

9 l

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

614/181/209

Hasicí přístroje pěnové

Tyto hasicí přístroje jsou vhodné zejména k hašení látek v tuhém skupenství (papír, dřevo, textil..) a hořlavých látek nemísících se s vodou (benzin, motorová nafta, minerální oleje, tuky ...). Pěnové hasící přístroje nesmí být použity k hašení zařízení pod napětím.

HASICÍ PŘÍSTROJ PĚNOVÝ 9KGup-editor 1307549767892

Technické označení:

S9 PMDS-1

Požární třída:

AB

Hasicí schopnost:

13A, 183B

Množství hasiva:

9 kg

Teplotní rozsah použití:

0°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

595/240

Hasicí přístroje s oxidem uhličitým

Tyto hasicí přístroje jsou určeny k využití např. v uzavřených prostorách výpočetní techniky, telefonních ústředen, laboratořích, kuchyních, skladech s potravinami, muzeích, galeriích, skladech hořlavých plynů a chemikálií. Hasicí přístroje s oxidem uhličitým je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

HASICÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ 5KGup-editor 1307549774366

Technické označení:

KS 5 BG-1

Požární třída:

B

Hasicí schopnost:

70B

Množství hasiva:

5 kg

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

oxid uhličitý

Rozměry V/Š/H (mm):

685/330

HASICÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ 5KGup-editor 1307549783986

Technické označení:

5 CO2 ReAl ST/EN3

Požární třída:

B

Hasicí schopnost:

70 B

Množství hasiva:

5 kg

Teplotní rozsah použití:

-30°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

oxid uhličitý

Rozměry V/Š/H (mm):

687/140/190

HASICÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ 2KGup-editor 1307549790368

Technické označení:

2 CO2 ReAl ST/EN3

Požární třída:

B

Hasicí schopnost:

21 B

Množství hasiva:

2 kg

Teplotní rozsah použití:

-30°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

oxid uhličitý

Rozměry V/Š/H (mm):

566/108/165

Hasicí přístroje plynové s čistým hasivem

Hasivo je náhradou za halony. Představuje nejnovější halonovou alternativu, chemickým názvem hexafluoropropan. Hasicí přístroje s halonovou alternativou je doporučeno používat v oblastech vyžadujících čisté hašení - archivy, výpočetní a sdělovací technika, počítačové sály a servery, elektrické rozvody, digitální ústředny, lodní, a jiná doprava, chemický průmysl, bankovnictví, výpočetní střediska, spojovací uzly a systémy, továrny na výrobu elektronických zařízení, muzea, umělecké galerie, laboratoře atd.

HASICÍ PŘÍSTROJ FE 36 2/4/6 KGup-editor 1307549799208

Technické označení:

T 2/4/6 Fe

Požární třída:

ABC

Hasicí schopnost:

34BC/   A, 55B, C/   5A, 70B, C

Množství hasiva:

2kg/ 4kg/ 6 kg

Teplotní rozsah použití:

-20°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

405/100/   450/140/   500/155

Hasicí přístroje specielní

HASICÍ PŘÍSTROJ PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮup-editor 1307549817166

např. ve fritézách v jídelnách, v pekárnách, apod.

Technické označení:

T9 PMD1-1

Požární třída:

A

Hasicí schopnost:

13A

Množství hasiva:

9 l

Teplotní rozsah použití:

0°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

530/240

HASICÍ PŘÍSTROJ  A STABILNÍ ZAŘÍZENÍ V JEDNOMup-editor 1307549825782

Zvlášť vhodný pro jednosměnné provozy, nebo provozy, kde není trvalý požární dozor. Při sejmutí z držáku funguje jako běžný pěnový přístroj. Zavěšen na stěně, při požáru automaticky reaguje a hasí vybraný prostor.

Technické označení:

S9 PMDS Tandem

Požární třída:

AB

Hasicí schopnost:

13A, 183B

Množství hasiva:

9 l

Teplotní rozsah použití:

0°C ÷ 60 °C

Výtlačný prostředek:

dusík

Rozměry V/Š/H (mm):

650/250

Skříňky na hasicí přístroje a ostatní příslušenství

KOVOVÁ SKŘÍŇKA NA HASICÍ PŘÍSTROJ – OCELOVÝ PLECHup-editor 1307549855960

Povrchová úprava laku se provádí na základě požadavku zákazníka.

Rozměry V/Š/H (v mm):

560x260x210    pro hasicí přístroj práškový 6 kg

660x500x180  pro 2 hasicí přístroje práškové 6 kg

660x280x250  pro hasicí přístroj vodní 9 l

830x280x230  pro hasicí přístroj sněhový 5/6 kg

PLASTOVÁ SKŘÍŇKA NA HASICÍ PŘÍSTROJup-editor 1307549915366

Barevná varianta červená a bílá. Pro hasicí přístroj do 6kg

 

 

 

PLASTOVÝ KRYT BEZ ZÁMKU NA HASICÍ PŘÍSTROJ

up-editor 1307549925933

Vhodné zejména do nákladních automobilů. Nárazuvzdorná umělá hmota. Horní díl průhledný. Spodní díl šedý.

Rozměry V/Š/H (v mm):

645/315/210 pro hasicí přístroj práškový 6 kg

805/360/220 pro hasicí přístroj práškový 12 kg

 

 

KLÍČENKA MALÁ – OCELOVÝ PLECHup-editor 1307549933736

Rozměry V/Š/H (v mm): 

75/75/25

 

 

KLÍČENKA VELKÁ SE ZÁMKEM – OCELOVÝ PLECHup-editor 1307549942864

Rozměry V/Š/H (v mm): 

115/115/30