Provádíme inspekční prohlídky všech druhů kanalizačního potrubí od DN 40. Prohlížíme veřejnou kanalizaci, vnitřní instalace, komíny, průduchy, nepřístupné prostory. 

photo-01

 

Provádíme monitoring (revizi) potrubní kamerou. Zhotovíme podrobný protokol a nahrajeme stav potrubí na DVD. Odhalíme skryté vady a příčiny ucpávání kanalizace, stanovíme způsob odstranění poruchy kanalizace. Zjistíme přesně poruchu v kanalizaci. Přesná lokalizace závady v kanalizaci ušetří náklady, není nutné k lokalizaci závady provádět zemní práce. 

Bez názvu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejčastější důvody pro kontrolu kanalizace

  • zjištění příčiny poruchy potrubí, komínů či kanalizace
  • přejímka potrubí po rekostrukci nebo výstavbě
  • revize potrubí po opravě
  • zjištění technického stavu potrubí

 operation panel and screen

Kontrola potrubí TV kamerou je nedestruktivní, přesná a rychlá. Umožňuje vyhledání závad a dále zakrytých šachet, odboček, eventuálně černých přípojek, popř. jiných nepřístupných prostor. Účinná kontrola kvality práce dodavatelů inženýrských sítí pro investory, pro dodavatele naopak možnost prokázat jakost odvedeného díla. Výstupem prohlídky je barevný TV záznam na DVD, protokol s podrobným popisem, barevné snímky vybraných míst. Zjištění prohlídek je zpracováno podle normy ČSN EN 13508-2 - posuzování stavu systému stokových sítí kanalizačních přípojek.